BRØKER PLUS OG MINUS

Lad dit barn tage testen alene uden hjælp, så vi kan afgøre hvilket niveau barnet er på. På denne måde kan vi lettere skræddersy et effektivt forløb til at udvikle barnet. God fornøjelse.

Løs opgaven uden hjælpemidler
Løs opgaven uden hjælpemidler
Løs opgaven uden hjælpemidler
I starten er alting svært, men let når det er lært!
Løs opgaven uden hjælpemidler
Løs opgaven uden hjælpemidler
Kan du huske dine tabeller?
Kan du huske dine tabeller?
Kan du huske dine brøkregneregler?
Matematik er sjovt.