Vedvarende repetition – giver bedst indlæring

Alle har brug for vedvarende repetition for, at holde viden og erfaringer ved lige. Du har sikkert oplevet vigtigheden af vedligeholde f.eks. et fremmedsprog eller bare det danske sprog endda, gentagelsen er central i at cementere viden og færdigheder, og det gør sig også gældende i Matematikfaget.

Det er lidt ligesom viden og færdigheder ruster, hvis vi stopper med at anvende det i praktisk, derfor kan det godt være, at du var god til at løse ligninger og opstille formler i skolen, men i dag er det meste glemt, da det har ligget ubrugt hen i folkeskolens glemmebog. Vi har i vores undervisning derfor den rette fokus på repetition.

Børns indlæring

Alle mennesker har fra fødslen brug for, at aktivere hele sanseapparatet for at opnå omfattende erfaringer og viden om omverden og elementerne heri. Børn forholder sig til ting de kan sanse i deres nære omgivelser. Når de så senere i livet skal lære at abstrahere fra det konkrete, eller skal lære at forstå overordnede idéer, begreber og definitioner, så bygger denne abstraktion stadig på noget, der faktisk er aldeles konkret eller sanseligt.

Derfor er det konkrete yderst centralt i arbejdet med matematik og talforståelse i indskolingen såvel som i udskolingen – for bl.a. også at gøre matematikken meningsfuld og relevant, derfor bør al læring bygge på eller tage udgangspunkt i noget eleverne reelt kan forholde sig til.

Hos os får eleven en holistisk undervisning, der trækker på hele sanseapparatet og ikke udelukker nogen undervisnings- eller arbejdsform på forhånd.